Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky přijímacího řízení 2016

11. 4. 2016

Výsledky přijímacího řízení Mateřské školy Tuhaň „U KOČIČÁKŮ“

                           na školní rok 2016-2017

        Kapacita MŠ je 41 dětí. Počet přijatých dětí: 12

      

1. ……………………………………………………………..F

2……………………………………………………………….B

3……………………………………………………………….J

4………………………………………………………………K

5……………………………………………………………….I

6………………………………………………………………G

7………………………………………………………………H

8……………………………………………………………...C

9………………………………………………………………E

10…………………………………………………………….D

11……………………………………………………………..CH

12…………………………………………………………….A

 

Ředitelka MŠ žádá rodiče , aby se dostavili v týdnu od 18.4.-22.4.2016 po 12.00 hodině podepsat rozhodnutí o přijetí a nepřijetí. Děkuji.

 

V Tuhani 14.4.2016                                

ředitelka Miroslava Bolenová

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Dítě v posledním ročníku,před zahájením povinné školní docházky,nebo s odkladem školní docházky.(přednostně předškoláci,s trvalým pobytem v obci Tuhaň,a následně ostatní předškoláci).

2. Dítě s trvalým pobytem v obci Tuhaň.

3.Dítě, které dosáhne k1.9. daného kalendářního roku

                                       5.let

                                       4 roky

                                       3 roky

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení, podle zákona č.561/2004 Sb.školského zákona, v platném znění v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ředitelka MŠ stanovila tato kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ, podaných v termínu vyhlášeného ředitelkou MŠ, po dohodě se zřizovatelem, přesahuje počet volných míst v MŠ.

Při rozhodování o přijetí dítěte,bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. Vyjímku může ředitelka stanovit v případě, že třídy nebudou naplněny do stanoveného počtu dětí.