Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení (zápis) 2019

1. 3. 2019

Přijímací řízení (dále jen zápis) k předškolnímu vzdělávání

 od školního roku 2019/2020

Mateřská škola Tuhaň „U Kočičáků“, příspěvková organizace

čp. 305 277 41 Kly, Vás srdečně zve k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020, který se bude konat 7. 5. 2019 od 10.00 do 12.00 hod. v budově MŠ.

Ředitelka (pověřená řízením)  mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění.

Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy, která je 41 dětí. Zájemci o přijetí dítěte si na webových stránkách vytisknou přihlášku (popř. vyzvednou v MŠ).

K zápisu se dostaví osobně zákonný zástupce (dítě nemusí), předloží OP, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku, vyplněný evidenční list + vyjádření lékaře o splněném povinném očkování a zdravotní způsobilosti a  přihlášku ke stavování.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Předškoláci (dosáhnou 5 let k 31. 8. 2019 – povinné předškolní vzdělávání) s trvalým pobytem ve spádových obvodech Tuhaň, Červená Píska, Větrušice.

2. Děti 4 leté (dosáhnou 4 let k 31. 8. 2019) s trvalým bydlištěm ve spádových obvodech Tuhaň, Červená Píska, Větrušice

3. Děti 3 leté (dosáhnou 3 let k 31. 8. 2019) s trvalým bydlištěm ve spádových obvodech Tuhaň, Červená Píska, Větrušice

4. Přijetí ostatních dětí, pokud to dovoluje kapacita školy, seřazených dle věku, přičemž starší má přednost před mladším.

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění.

Ředitelka - pověřená řízením MŠ stanovila tato kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte,bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. Výjimku může ředitelka stanovit,v případě, že třídy nebudou naplněny do stanoveného počtu dětí.

 

V Tuhani  25.2.2019

 Lucie Hrušová

                                                                        pověřená řízením MŠ