Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijetí dítěte 2019

1. 3. 2019

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Tuhaň “U KOČIČÁKŮ“, příspěvková organizace

kocka.jpg

1. Předškoláci (dosáhnou 5 let k 31. 8. 2019 – povinné předškolní vzdělávání) s trvalým pobytem ve spádových obvodech Tuhaň, Červená Píska, Větrušice.

2. Děti 4 leté (dosáhnou 4 let k 31. 8. 2019) s trvalým bydlištěm ve spádových obvodech Tuhaň, Červená Píska, Větrušice

3. Děti 3 leté (dosáhnou 3 let k 31. 8. 2019) s trvalým bydlištěm ve spádových obvodech Tuhaň, Červená Píska, Větrušice

4. Přijetí ostatních dětí, pokud to dovoluje kapacita školy, seřazených dle věku, přičemž starší má přednost před mladším.

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění.

Ředitelka - pověřená řízením MŠ stanovila tato kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte,bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. Výjimku může ředitelka stanovit,v případě, že třídy nebudou naplněny do stanoveného počtu dětí.

 

 

V Tuhani  25.2.2019

Lucie Hrušová

pověřená řízením MŠ