Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše vize

6. 9. 2017

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY „U KOČIČÁKŮ"

„TVOŘÍME VESELE A HRAVĚ S PŘÍRODOU A PŘI TOM ZDRAVĚ "

Naše představa o mateřské škole" TVOŘÍME"- veškerá naše výchovně -vzdělávací práce se bude prolínat s tvořením všeho druhu (budeme pracovat s hmotou, hlínou, jílem, křídou, barvou a s přírodninami).

"VESELE"- znamená, že atmosféra mateřské školy by měla být vlídná, přívětivá, milá a veselá se spoustou zábavy a veselí při vzdělávání a výchově.

"HRAVĚ" - veškeré činnosti by měly být nenásilné, dobrovolné a hlavně hravé.

"S PŘÍRODOU" - do programu naší mateřské školy budeme zařazovat hodně pohybu, a pobytu venku v souznění s přírodou, děti budou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě, k jejímu bezprostřednímu poznávání, k její ochraně a péči o ní. V každém ročním období uspořádáme jednu velkou pěší procházku s baťůžky, zaměřenou na poznávání přírody ‚nových poznatků a zkušeností.

„A PŘI TOM ZDRAVĚ"-budeme klást důraz na zdravé stravování, pitný režim a pobyt na čerstvém vzduchu a výchově ke zdravému životnímu stylu. Budeme děti vést k rovnému a citlivému jednání ve vztazích se spoluvrstevníky, k ohleduplnosti ke starším spoluobčanům. A budeme děti učit, že v životě je důležité nejen pracovat, tvořit a vytvářet, ale také se obohacovat o nové zkušenosti, vědomosti a zážitky, ale umět se i radovat relaxovat a vhodným způsobem odpočívat. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se budou snažit postupovat v tomto duchu. Svým rovným a přirozeným jednáním se budou podílet na zdravém, a citovém vývoji dětí a přípravě na vstup do dalšího života.