Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše školka

Mateřská škola Tuhaň  „U KOČIČÁKŮ“
příspěvková organizace, č.p. 305.,
277 41 Kly

Obecná charakteristika a místní specifika

Mateřská škola Tuhaň „U KOČIČÁKŮ“ je architektonicky koncipovaná jako jednopatrová budova, prostorově členěná na dvě třídy s jídelnou a kuchyní. Nachází se v nové zástavbě obce Tuhaň (okres Mělník). V její nedaleké blízkosti se nachází místní rybník, tůně, lesy, pole a řeka Labe. 

Škola je situována uprostřed zástavby rodinných domků, což předurčuje její klidné a bezprašné prostředí. Disponuje nově vybudovanou rozlehlou školní zahradou. Součástí jsou ovocné stromy a keře, pěstební záhony, poskytující dětem možnost pěstování a sbírání plodin a zároveň obohacující dětský jídelníček. Příjemný stín za období slunného počasí nám poskytuje altán se stoly a lavicemi, které slouží dětem při výtvarných a jiných činnostech. Součástí školní zahrady jsou také bylinkové záhony, borovice, okrasné keře. Nedílnou součástí je hřiště v přírodním stylu. Na naší zahradě se nachází spoustu  herních i výukových prvků - hmyzí domek, plazí úkryt, solitérní kameny, ohniště se špalky, sedací kmen, síťová houpačka, kočičí kolotoč, kreslící tabule, krmítka, budky,  vrbový tunel, balanční kameny, kůlové hradiště, dřevěné chýše, svahová skluzavka, balanční houpačka. Veškeré prvky slouží k výukovým hrám, k prožitkovým hrám, k získávání pohybových dovedností dětí, k orientaci v prostoru.

Škola je již od svého vzniku dvoutřídní. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku - mladší předškoláci -  a starší předškoláci. Maximální počet dětí mateřské školy je 41 dětí. Třídy jsou prostorné a díky velkým oknům i dostatečně prosvětlené. Každá třída má své charakteristické prvky - s přihlédnutím k věku dětí odlišné didaktické pomůcky a hračky, rozdílnou výzdobu a vybavení dětských koutků. Výzdobu šaten, školní chodby tvoří především výtvarné práce dětí

Škola splňuje potřebné hygienické prostorové podmínky pro počet 41 dětí, s vyhovujícím sociálním zařízením v obou třídách a školní kuchyní společně s jídelnou. Moderním zařízením zajišťuje řádné skladování a zpracování potravin z pohledu požadovaných hygienických standardů a bezpečnostních předpisů. Zvýšená péče patří údržbě školní zahrady, zejména pravidelnému sekání trávy, včasnému odstranění případného vzniku jedovatých rostlin a zeleně podporující alergie. Nezbytnou součástí hygieny je pravidelná údržba dopadových ploch, pravidelným dosypem písku.

Naše vize

Chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, být školou otevřenou, přátelskou vůči rodičům i okolní komunitě. Vytvořit prostředí plné pohody, pocitu bezpečí a jistoty, rozvíjet osobnost dítěte způsobem přirozeným. Našim cílem je, aby z mateřské školy vycházely děti se schopností a chutí se vzdělávat, schopné plnohodnotně se zapojit do společnosti a uplatnit své schopnosti a dovednosti. Zaměřit na polytechnické vzdělávání dětí, podporovat zdravý životní styl a ochranu životního prostředí.

Cíle a priority

Naším cílem je dovést dítě na konci předškolního období k získání základů fyzické, psychické i sociální vybavenosti potřebné pro jeho další život. Sledujeme podmínky pro zdravý rozvoj dětí a klademe důraz na rozvoj schopností, získávání nových dovedností, umožnění seberealizace, rozvíjení pozitivně a sebevědomě laděné osobnosti dítěte. Snažíme se přitom respektovat individuální schopnosti a možnosti každého dítěte s přihlédnutím na jeho rodinné podmínky a zázemí. Kvalita komunikace s rodičovskou veřejností je proto jednou z našich priorit. 

Směřujeme k tomu, aby naše škola plnila nezastupitelnou úlohu při prvním kontaktu dítěte s vrstevníky, smysluplně obohacovala jeho každodenní program a byla neoddělitelnou součástí rodinné výchovy. Výchovně vzdělávací metody školy tak podporují u dětí návyky, samostatné uvažování a rozhodování, komunikativní dovednosti, sociální samostatnost a přizpůsobivost. Chápeme a respektujeme děti takové, jaké jsou.

Spolupráce s rodiči

Pravidelný kontakt s rodinou zajišťují individuální pohovory učitelek s rodiči. Škola rovněž umožňuje rodičům shlédnout průběh dne ve škole v pravidelně pořádaných "Dnech otevřených dveří" a v průběhu roku se dále účastnit na pořádaných školních programech a akcích.

Personální podmínky

Na zajištění výchovně vzdělávacího procesu se ve škole podílí kvalitní pedagogický sbor. Škola podporuje další vzdělávání učitelek a přinášení inovací do pedagogického procesu. Není opomíjená ani role provozních zaměstnanců, kteří spolupůsobí při realizaci výchovných cílů. Škola má celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické a 3 provozní zaměstnance.