Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shrnutí školního roku 2012/2013

21. 8. 2013

 CO SE DĚLO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE „U KOČIČÁKŮ“ve školním roce 2012-2103

 

V minulém školním  roce2012-213 ,během prázdnin došlo v MŠ k rozsáhlé rekonstrukci.

Abychom mohli MŠ otevřít, bylo potřeba velké pomoci rodičů, kterým děkuji za vstřícnost a pomoc při úklidu    a stěhování a různých jiných opravách a činnostech ,  s tím souvisejících.

 

JAK TEDY ZAČAL NÁŠ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK?

ZÁŘÍ 2012

V září, jsme uspořádali BUŘTOVÁNÍ S DĚTMI A RODIČI ,které  mělo být poděkováním mateřské

školky a OÚ za pomoc rodičům.  Společně, s dětmi a  rodiči, a za účasti paní starostky Marcely  Čechové jsme si opekli buřtíky a příjemně si popovídali. Atmosféra byla příjemná. V září jsme také začali s kurzem PLAVÁNÍ ,v Neratovicích   ,v plaveckém bazénu.

ŘÍJEN 2012

V říjnu jsme v rámci kroužku PEČENÍČKO VAŘENÍČKO s paní učitelkou Marcelkou

Loukotovou upekli koláčky.

DÝŇOVÁ SLAVNOST spočívala ve vyřezávání  a zdobení dýní  ,čímž jsme oslavili tzv. DÝŇOBRANÍ.  Jeden z tatínků nám přinesl obrovskou dýni ,tu jsme vyřezali následně ozdobili a zapálili v ní svíčky.Každý den, nás pak vítala při vstupu do naší školky.

LISTOPAD 2012

Listopad byl časem KARNEVALOVÉHO VESELÍ, všichni v maskách při muzice a tanci si užili pěknou zábavu.

 Listopadové akce pokračovaly  .Výlet do blízkého Obříství,do MŠ   na hudebně-zábavný pořad

Inky Rybářové,taktéž v maskách.Tento měsíc  ,jsme navštívili HÁJENKU,kde nám místní

myslivci vyprávěli o lesní zvěři  ,ptactvu a chování loveckých psů.Mysliveckému svazu moc děkujeme pro děti to byl hezký zážitek. Další listopadovou akcí bylo vystoupení pro seniory,které ,snad udělalo radost dětem  ,babičkám i dědečkům,zkrátka všem.Listopadové

akce končí VELKOU PODZIMNÍ    PROCHÁZKOU. Ráno po svačině jsme se vydali směrem na Větrušice . Polní cestou jsme došli a prošli Kly  ,dále podle Labe pokračovali pod Štěpánský most a lesem jsme dorazili do školky .Užili jsme si spoustu zábavy a příjemně unavení  a plni zážitků z cesty a přírody.

PROSINEC 2012

V hodině kroužku TVOŘENÍČKO PLÁCÁNÍČKO ,byl dětmi vytvořen adventní věnec,a ještě jsme otiskli  dlaně do sádry a vytvořili plastiku.

Prosinec v MŠ se nesl v rámci příprav na vánoční svátky ,jarmark a besídku pro rodiče .

PROSINCOVÝ JARMARK proběhl v pěkné náladě, za přispění a pomoci všech  dětí ,rodičů a

celého kolektivu MŠ   .Po jarmarku následovalo vystoupení u stromečku,nálada byla milá a atmosféra  přívětivá.

 V MŠ „ U KOČIČÁKŮ“,jsme si všichni ozdobili stromeček,vyrobili jsme si adventní věnec ,  vyzdobili okna  a interiér MŠ a vyráběli jsme dárky pro rodiče. V dopoledních hodinách, těsně před vánocemi ,jsme si udělali  vánoční pohodu a rozbalili si dárečky pod stromečkem.

LEDEN 2013

V měsíci lednu jsme absolvovali ZIMNÍ RADOVÁNKY .Na fotbalovém hřišti jsme si postavili sněhuláky a vyřádili se do sytosti.

ÚNOR 2013

MASOPUSTNÍ ÚNOROVÉ VESELÍ proběhlo v maskách  ,v tanečním reji skřítků.čarodějnic,princezen,pirátů a dalších pohádkových bytostí.

BŘEZEN 2013

V měsíci březnu jsme  s MŠ  podíleli na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ , které se konalo na hájence.

DUBEN 2013

V měsíci dubnu jsme si do školky pozvali divadlo—KAŠPÁRKOVO KRÁLOVSTVÍ  .Po té jsme

 jeli malým autobusem na výlet do Brandýsa nad Labem k HASIČŮM ,kam nás pozval jeden  z

tatínků dětí.Dětem se akce líbila ,děkujeme za pěkný výklad a přívětivé přijetí.Další akcí měsíce dubna bylo spaní ve školce.Do MŠ jsme všichni dorazili vybaveni spacáky a polštářky.

Následovalo hraní na školní zahradě .Po té opékání buřtíků,stezka odvahy a pak hajdy na kutě.Dětem se spaní líbilo .Další  akcí KOČIČÁKÚ bylo dopolední zahradní malování ,s volným námětem ,výstava výtvorů byla předvedena na zahradě naší školky ,snad se líbila

KVĚTEN 2013

.V květnu jsme se ještě vydali na ŠKOLIČKOVÝ VÝLET ZA VLÁČKY ,a to do vesničky Horní Chvatliny  u Zásmuk, kde jsme se povozili na mašince na úzkokolejné železnici. Nadšení a spokojenost dětí předčila i nepřízeň počasí ,které nám dopoledne příliš nepřálo,i když se sluníčko nakonec ukázalo a završilo tím,příjemně strávený den.Poslední květnový den ,byl

oslavou dne dětí.Probíhal v duchu soutěží a závodů ,a to jak z oblasti zručnosti ,bystrosti a šikovnosti,nechyběla ani pohybová aktivita a tanec.Odměnou za snahu dětí byli medaile, .diplomy ,a cukrovinky ,za které děkujeme všem rodičům.

Po celý školní rok ,jsme sbírali starý papír .V MŠ proběhl sběr čtyřikrát .Poděkování všem rodičům.Ze sběru MŠ  financovala mikulášskou nadílku ,vánoční dárky ,odměny za sběr,dopravu autobusem a divadlo.

.Na co jsme ještě zapomněli ,během školního roku ,v rámci MŠ probíhaly kroužky PEČENÍČKO VAŘENÍČKO,TVOŘENÍČKO-PLÁCÁNÍČKO,DIVADELNÍČEK. V plánu jsme měli ještě kroužek MUZIKOTERAPIE A PRŮZKUMNÍČEK ,ovšem z důvodu poklesu dětí  ,nahlášených na kroužky jsme kroužky ukončily.

ČERVEN 2013

V měsíci červnu proběhlo za účasti rodičů a paní starostky Marcely Čechové rozloučení se školním rokem  a rozloučení s předškoláky.

Tak to bylo asi všechno, snad jsme na nic nezapomněli ,pokud by někdo měl zájem podívat se co se vše v naší školce dělo můžete se podívat na naše webové stránky-mstuhan.estranky.cz.

Budeme se těšit na příští školní rok na spolupráci s rodiči ,Obecním úřadem.

 

             Ředitelka Miroslava  Bolenová  a kolektiv pracovnic MŠ Tuhaň